su-logo

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Anmälningsperioden för Tisus är stängd. Vänligen se våra provdatum på vår webbplats.

Tisus

Anmälan till provet

Vi måste ha din anmälan senast:

Önskade provorter om det inte finns platser kvar.
Om det inte finns några platser kvar på ditt förstahandsval och du inte gör ett andra- eller tredjehandsval kommer du att placeras på reservlista på den provort som du valt i första hand.

Högre utbildning (efter gymnasieskola)
Hur har du lärt dig svenska?
Varför gör du Tisus?
Jag anmäler mig till:

Genom att anmäla dig, samtycker du till att dina personuppgifter lagras och bearbetas i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder dina uppgifter för att registrera ditt resultat på provet. Ditt prov kan komma att användas för forskningsändamål i avidentifierat skick. Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet. https://www.su.se/om-webbplats-cookies/personuppgifter