su-logo

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Observera att du inte kan skicka in anmälningar till våra provorter i Sverige via webbformuläret för Tisus i utland. Se våra provdatum på vår webbplats.

Tisus

Anmälan till provet

Sista anmälningsdag är

Önskade provorter om det inte finns platser kvar.
Om det inte finns några platser kvar på ditt förstahandsval och du inte gör ett andra- eller tredjehandsval kommer du att placeras på reservlista på den provort som du valt i första hand.

Högre utbildning (efter gymnasieskola)
Hur har du lärt dig svenska?
Varför gör du Tisus?
Jag anmäler mig till:

Genom att anmäla dig, samtycker du till att dina personuppgifter lagras och bearbetas i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder dina uppgifter för att registrera ditt resultat på provet. Det muntliga provet videofilmas för att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning.
Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet.
Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling vid det muntliga delprovet i Tisus.